Grk Kolos2

Zakres 2 kolosa (troche chaotycznie - część może być poddziałami):
- przekształcenia geometryczne (skalowanie, przesunięcie, obrót)
- współrzędne jednorodne
- pochylenie
- krzywe i powierzchnie Beziera
- algorytm de Casteljau
- metody: drutowa (szkieletowa), BREP (boundary representation), sweep, wokselowa (objętościowa)
- rendering
- metoda malarska, z-bufor
- cieniowanie
- metoda Gouraud, Phonga
- źródła światła (punktowe, kierunkowe, powierzchniowe)
- odbicie światła od powierzchni
- metoda śledzenia promieni (raytracing)
- teksturowanie
- mipmapping
- odwzorowanie środowiska
- animacja
- warping
- morfing
- kolizje
- motion capture
- stereoskopia i autostereoskopia
- kompresja (bezstratna: RLE, Huffmana, LZW; stratna: JPEG, MPEG, redukcja liczby barw)
- formaty: TIFF, GIF, JPG, PNG

grk
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.