Egzamin Inzynierski

W plikach doc z zestawem pytań i odpowiedzi (niektóre odpowiedzi są takie sobie).
Aktualne pytania znajdują się na stronie: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1674
Komisja nie ma obowiązku z nich korzystać, jednak jeśli już korzysta to są to zazwyczaj pytania z danej specjalizacji.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.