Terminy

Tutaj wrzucamy terminu.
Daty zaposiujemy w formacie zgodnym z normą ISO 8601, formacie rozszerzonym YYYY-MM-DD hh:mm.

Staramy się by to było posortowane po czasie.
Jak coś się przeterminuje (zdezaktualizje) przenosimy do dedlines_archive .

Terminy:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.