2007-06-11 Tec Kolokwium

Organizacyjne

Kolos będzie od 10:00 !!!!
UWAGA !!!
Na kolejną turę wpuszcza tylko i wyłącznie jeżeli wszyscy się nie zmieszczą na pierwszej turze. Tzn. że jeżeli na pierwszej turze nie będzie miał w sali wykładowej 60 osób to nie odpala drugiej tury.
Pierwsze tura od 10:00 i druga (jezeli w ogóle bedzie) to od 11:00.

Zakres materiału

Zakres materiału w ogólnym zarysie to:

  • liczniki
  • pamięci
  • procesor
  • mogłem o czymś zapomnieć więc dopiszcie i nie zawężajcie się tylko do tej listy…

Przykładowe zadania

Pamięci


Treść:
Posiadasz kości 1kB /* tego nie ma powiedzianego wprost ze chodzi o kość 1k słów 8 bitowych */.
Masz zbudować z tego pamięć 2k słów 16 bitowych.

Inne


Treść:


Pytania na 3 kolosa u S.

Zad.1
Dana jest pamięć, której czas trzymania = 64 ms. Ile czasu procesor jest zatrzymywany i ile czasu bedzie trwac regeneracja pamieci dynamicznej?

Zad.2
Dane są układy pamięci 16 słow 4 bitowych.
Zbudować pamięć o pojemności 64 słowa 16 bitowe

Zad.3
Dana jest kostka o pjemności 1 kB.
Zaprojektować układ realizujący pamięć o pojemności 8 kilo słów 16 bitowych

Zad.4
Ile czasu trwa regeneracja pamięci dynamicznej o pojemności 8 MB i czasie cyklu 100 ns.

Zad.5
Ile czasu trwa rozkaz przesłania bajtu z pamięci do rejestru, jeśli częstotliwość zegara wynosi 1 MHz i wykorzystywany jest pośredni tryb adresowania?

Zad.6
Ile układów scalonych pamięci pojemności 1 Mx8 potrzeba do zbudowania pamięci operacyjnej o pojemności 128 MB. Odpowiedź uzasadnić.
—-
Stronka z materiałami, jest kolos z TEC z 2004 roku :)
http://www.users.pjwstk.edu.pl/~s2175/glowna.html

tec
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.