2007 01 17 Kolos Sbd Emrowka Zapytania Sql

pliki Mrowki

Załączam tutaj przetworzony / sformatowny plik tekstowy który łatwo copy&paste do notatnika czy czegokolwiek (oraz na easy share)


SELECT ename, deptno, mgr
FROM emp;
Wybrać nazwy departamentów z tabeli DEPT

  • 2. Wybrać wszystkie kolumny z tabeli emp.

SELECT *
FROM emp;.
Wybrać wszystkie kolumny z tabeli Salgrade

  • 3. Wyliczyć roczną pensję podstawową dla każdego pracownika.

SELECT ename, sal * 12
FROM emp;
Wyliczyć roczną prowizję dla każdego pracownika

  • 4. Wyliczyć roczną pensje podstawową dla każdego pracownika, jeśli każdy dostanie podwyżkę o 250.

SELECT ename, (sal + 250) * 12
FROM emp;
Wyliczyć roczną prowizję dla każdego pracownika, zakładając że każdy dostanie podwyżkę prowizji o100zł.

  • 5. Wybrane wyrażenie sal * 12 zaetykietować nagłówkiem Roczna.

SELECT ename, sal * 12 Roczna
FROM emp;

  • 6. Wybrane wyrażenie sal * 12 zaetykietować nagłówkiem Placa Roczna.

SELECT ename, sal * 12 "Placa Roczna"
FROM emp;

  • 7. Połączyć numer pracownika i nazwisko i opatrzyć je nagłówkiem Zatrudniony.

SELECT empno||ename Zatrudniony
FROM emp;
Połączyć Nazwę i lokalizację departamentów

(…. )

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.