2007 01 03 Mpr Zadanie 4

Dodatkowe zadanie programistyczne z MPR:

Zadanie 3 + JNI

za 8 punktów

Do aplikacji z zadania 3 dodaj serwlet zwracający prototypy funkcji rodzimych (języka C/C++) implementujących metody rodzime zadeklarowane w podanej klasie.

Serwlet ma produkować prototypy funkcji takie, jak zawarte w pliku nagłówkowym wygenerowanym przy pomocy polecenia javah -jni.

mpr
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.