2006 12 MPR Pytania do referatów grupy Obwarzanka 323

Wstęp

Dopisujta tutaj pytania.

Aplikacje WEB

Autor: Wąsky

 • Co to jest aplikacja WEB?
  • Aplikacje WEB stanowią zestaw komponentów programistycznych, działających po stronie serwera i dynamicznie reagujących na zlecenia ze strony programów klienckich, zgłaszane za pośrednictwem protokołu sieciowego (w szczególności HTTP).
 • Co jest niezbednym składnikiem aplikacji WEB?
  • Deskryptor wdrożenia (web.xml).
 • Co to jest serwlet?
  • Serwlet jest klasą Javy, rozszerzającą funkcjonalność serwerów w przetwarzaniu zleceń programów klienckich.
 • Jakimi sposobami możemy odbierać parametry od klientow?
  • Metodą GET - parametry w adresie zlecenia.
  • Metodą POST - parametry w ciele zlecenia.

Gniazda

Autor: Dawid Sz. (dvd110)

 • Jaka klasa obsługuje gniazda w komunikacji pakietowej?
  • DatagramSocket
 • Jaka metoda zwraca gniazdo nasłuchu klienta po stronie serwera?
  • ServerSocket.accept()
 • Jaka funkcja w klasie Socket daje nam dostęp do strumienia danych wejściowych?
  • getInputStream()
 • Jaka funkcja wiąże gniazdo serwera z adresem?
  • bind()
 • Na czym polega idea serwera współbieżnego?
  • Zapewnia obsługę wielu klientów jednocześnie.

Lokalizacja

Autor: Marcin Wasek

 • Do czego służy klasa Calendar?
  • Do reprezentacji obiektów z informacjami o dacie i czasie.
 • Jakiej metody użyjemy w klasach lokalizacyjnie czułych DateFormat i NumberFormat, aby otrzymać domyślny formator?
  • getInstance()
 • Jakiego typu składowe rozróżniamy we wzorcach formatowania klasy DateFormat?
  • Składowe typu Tekst , Rok , Miesiąć , Liczba.
 • Jaka metoda z klasy Locale zwraca domyślną lokalizację?
  • getDefault()
 • Czym bedą się różniły zwrócone dane metod getCountry i getDisplayCountry z klasy Locale?
  • getCountry zwraca kod kraju np. "PL", natomiast getDisplayCountry pełną nazwe np. "Polska"

Wyrażenia Regularne

Autor: Szałas

 • Czym różnią się w działaniu kwantyfikatory wstrzemięźliwe od żarłocznych?
  • Kwantyfikator wstrzemięźliwy zatrzymuje się po znalezieniu pierwszego dopasowania, a żarłoczny przeszukuje cały ciąg. Przydatny przykład to zachowanie kwantyfikatorów przy znalezieniu komentarza w pliku Javy.
Nasz string: "/* Lal la la to jest dlug komentarz */ no i co teraz? */"
Nasz regexp zarloczny: "/\*.*\*/"
Zarloczny zwroci nam ciag:"/* Lal la la to jest dlug komentarz */ no i co teraz? */"
Nasz string: "/* Lal la la to jest dlug komentarz */ no i co teraz? */"
Nasz regexp wstrzemiezliwy: "/\*.*?\*/" (Oznaczenie znakiem zapytania *?)
wstrzemiezliwy zwroci nam ciag:"/* Lal la la to jest dlug komentarz */"
 • Do czego sluzy znak $ w wyrazeniach reguralnych?
  • Do wyznaczania granicy, jesli mamy dolar w wyrazeniu regularnym to znaczy, ze pasujacy ciag musi sie znajdowac na koncu linii.
 • Jakiej metody klasy Matcher uzywamy do wypisania znalezionego podciagu znakow pasujacych do wzorca?
  • Metoda group() moze przyjmowac jako parametr inta, wtedy wypisuje i-ta grupe znaleziona w ciagu.
 • Dlaczego gdy czesto uzywamy jednego wzorca nie warto uzywac metod znajdujacych sie w klasie String?
  • Bo metody za kazdym wykorzystaniem kompiluja wzorzec regularny, co zabiera nam zasoby. Lepiej skompilowac raz wzorzec i pozniej korzystac z juz skompilowanego.
 • Jak oznaczyc grupe w wyrazeniu regularnym, aby nie byla spamietana?
  • (?:wzorzec_grupy)

JNI

Autor: Grzegorz Wierzowiecki

"podaj przykład" - tzn. podać jeden przykład.
Jak podam wam kilka, ale trzeba wybrać i wpisać jeden

 • Kiedy skorzystanie z JNI moze byc korzystne (ale nie konieczne) ? - podaj przykład
  • Kiedy posiadamy fragment kodu wykonujący skompliowane operacje na danych. (Uzasadnienie: użycie JNI nie jest koniecznie, ale kod natywny może przyśpieszyć znacznie aplikację)
 • Kiedy skorzystanie z JNI moze byc konieczne ? - podaj przykład
  • Kiedy chcemy wykonać operacje w programie wymagające dostępu do rzeczywistej maszyny na której program jest uruchamiany, np. portów szeregowych lub USB. (Uzasadnienie: programy java działają na wirtualnej maszynie javy, a nie rzeczywistej, stąd nie ma bezpośredniego dostepu do niej)
  • Kiedy chcemu wykorzyst
 • Czy można korzystać w C++ z danych w Javie w sposób bezpośreni np "new java.lang.String" ?
  • NIE !. (Uzasadnienie: Dostęp do świata Javy z C++ mamy poprzez "most" którym jest pierwszy parametr funkcji nartywnych typu "JNIEnv *")
 • Porogramy Java z założenia maja byc przenośne. A co sie dziele kiedy korzystamy z JNI
  • Program jest wtedy tak przenośny jak jest przenośne rozszerzenie JNI… chyba że … sam wykrywa czy istnieje implementacja natywna danej klasy (w JNI) a jak nie istnieje to korzysta z implementacji w Javie.
 • Jakim poleceniem mozemy uzyskać informacje (w formie czytelnej dla człowieka bardziej niż binarna:P ) na temat skompilowanych plikow z bajtkodem javy , skompilowanych klas Javy (rowniez je zdekompilowac) ?
  • javap (nie pomyliłem się ?)

Odsyłacze:

 1. Przykład od SUN http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Programming/JDCBook/jniexamp.html
 2. "Model obiektu w C++ - Stanley B. Lippman" w polsce wydawnictwo WNT.
 3. "Java 2 - Herbert Schildt" seria "Programowanie()" - wyd. RM.
 4. "SDJ 8/2006" - artykuł "Java Native Interface - Łączenie Javy i C/C++" autor Bartłomiej Starosta.

XML

Autor: Mruffa

 • Jakie są trzy podstawowe modele używane w XML?
  • Model SAX, model DOM, model JDOM
 • Co to jest encja w XML?
  • Zmienna, znak lub łańcuch w tekście, którego nie można wstawiać jawnie.
 • Ogólnie, co to jest parser?
  • Parser (inaczej analizator składniowy) to program, który dokonuje analizy danych wejściowych. Parsery zwykle opierają się na zmodyfikowanych algorytmach analizy języków formalnych – zmodyfikowanych choćby dlatego, by sprawdzić, czy pytanie lub dany tekst jest poprawny gramatycznie i czy ma poprawną strukturę.
 • Podaj jedną różnicę między DOM a SAX?
  • Model DOM tworzy drzewo dokumentów, SAX przekazuje te informacje, które są aktualnie potrzebne serwerowi.
 • Jaka jest specyfikacja DTD?
  • DTD (Document Type Definition) określa składnię konkretnej aplikacji XML.

Animacja

Autor: Obwarzanek
Zamieszczam trzy pytania, gdyż pozostałe dwa budziły wątpliwości Barstara (no chyba że ktoś je chce, ale na pewno ich na kolosie nie będzie)

 • Klasa Timer używana do animacji to klasa z pakietu java.util czy z javax.swing?
     • javax.swing
 • Na jakie dwa sposoby można taktować animację w javie?
     • Za pomocą Thread.sleep() (usypianie wątku) lub z użyciem zegara (klasa Timer).
 • Co daje buforowanie animacji?
     • Zapobiega migotaniu obrazu.

JDBC

Autor: Bieluch
o tych to mowil ze sa dobre

 • Za pomocą jakiego obiektu reprezentowane jest połączenie z bazą danych?

Connection

 • Jaka klasa reprezentuje strukture danych wynikowych zapytan SQL??

ResultSet

 • Za pomoca jakiej klasy tworzymy zaptania prekompilowalne?

PreparedStatement

A o tych tak nie powiedział:
Co oznacz skrót JDBC ?
Odp.Java DataBase Connectivity
Od której wersji JDBC można używać przewijalnych zbiorów rekordów?
Odp. JDBC 2

mpr
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.