2006 12 20 Mpr Zadanie 3

Dodatkowe zadanie programistyczne z MPR :

WEB + Regex

za 6 punktów

Stwórz aplikację WEB, która będzie pobierać od użytkownika kod źródłowy klasy Javy i zwracać stronę z nagłówkami wszystkich metod zadeklarowanych w tej klasie.

Do wprowadzania kodu źródłowego użyj formularza <TEXTAREA></TEXTAREA>, a do przesłania danych - zlecenia POST. Do wyodrębnienia nagłówków metod należy zastosować wyrażenie regularne z ćwiczeń.

Można założyć, że nagłówek każdej metody w podanym kodzie źródłowym mieści się w jednym wierszu. Uwzględnij również metody abstrakcyjne i rodzime (natywne).

mpr
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.